Zistený: English
počúvať
vymazať
decoder
keyboard
spelling
Preložiť
Porovnať preklad
počúvať
vymazať
print
keyboard
Google translation
Microsoft translation
Translator
Spätný preklad

Zdrojový jazyk