Zistený: English
počúvať
vymazať
decoder
keyboard
spelling
Preložiť

ZDROJOVÝ JAZYK