Nakita: English
makinig
tanggalin
decoder
keyboard
pagbaybay
Isalin
Ikumpara ang mga isinalin
makinig
tanggalin
print
keyboard
Google translation
Microsoft translation
Translator
Ibinalik sa dating lengguwahe

Pinanggalingang lengguwahe