Rozpoznáno: English
poslouchat
odstranit
dekodér
klávesnice
pravopis
Překládat
poslouchat
odstranit
vytisknout
klávesnice
Google translation
Microsoft translation
Translator

VYBERTE ZDROJOVÝ JAZYK